Elżbieta Polak

Elżbieta Polak
Elżbieta Polak | Ankieta | Podziękowanie

Ankieta

Podziękowanie

Pragnę serdecznie podziękować za cenne wskazówki, jakich Państwo udzieliliście, wypełniając niniejszą ankietę.
Na podstawie przesłanych do mnie ankiet, miałam możliwość poznania najważniejszych Państwa zdaniem priorytetów dla Zielonogórzan oraz barier, które napotykacie w swojej codziennej działalności. Poniżej zaprezentuję wyniki.

Hierarchia ważności priorytetów kształtuje się następująco:
1) Miejsca pracy
2) Edukacja
3) Ochrona Zdrowia
4) Kultura
5) Bezpieczeństwo
6) Sport
7) Komunikacja
8) Rozrywka

Wskazaliście również Państwo również bariery, z którymi borykacie się na co dzień w swojej działalności. Do najczęściej przez Państwa wymienianych należą:

1) Problemy finansowe;
2) Brak współpracy Rady Organizacji Pozarządowych z organizacjami;
3) Brak promocji stowarzyszeń przez Miasto;
4) Problemy infrastrukturalne i lokalowe;
5) Słabe zainteresowanie społeczne działaniem w organizacji;
6) Brak zainteresowania w wykorzystaniu potencjału organizacji w sferach ich działania;
7) Zbędna biurokracja;
8) Martwe zapisy ustawy o organizacjach pożytku publicznego;
9) Pozorna współpraca z organizacjami ze strony instytucji publicznych.

Elżbieta Polak

Wideo Relacje

Rozwój dla przyszłości

Czwartek 13 Listopada 2014
więcej

Foto Relacje

Szpica NATO w Babimoście

Wtorek 09 Czerwca 2015
image1 więcej