Elżbieta Polak

Elżbieta Polak
Elżbieta Polak | Sukcesy

Sukcesy

2007-2008

Na stanowisku dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ośrodka regionalnego w Zielonej Górze,  kierowałam i zrealizowałam projekt o zasięgu ogólnopolskim „Szkoła Równych Szans” – połączyłam 65 partnerów w lubuskim /projekt rozliczyłam na 6,5 mln zł/ następnie zainicjowałam i przeprowadziłam projekt Lubuska Szkoła równych szans,  w którym zawiązałam partnerstwo z 85 szkołami i gminami. Zrealizowałam swój pomysł na szkolenie kadr dla rozwoju sportu: „Lubuska Akademia Sportu” – obecnie fundacja prowadzi drugą edycję projektu. W fundacji  kierowałam wojewódzką debatą na temat społeczeństwa obywatelskiego np. „Którędy do demokracji?”, „18 lat samorządu terytorialnego”. Zorganizowałam wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu – studia podyplomowe na kierunku zarządzanie projektami UE, oraz wiele warsztatów i szkoleń wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego /Przejrzysta Polska/, rozwój samorządu terytorialnego.

Pobierz application/pdf 2,15 MB Raport 2007

2002-2007

Na stanowisku dyrektora Gabinetu Prezydenta Miasta  odpowiadałam za zadania:

  • w zakresie inicjowania, koordynacji i monitoringu działań związanych z pozyskiwaniem przez miasto funduszy unijnych, w tym czasie przystąpiliśmy do uporządkowania gospodarki wodnościekowej  oraz gospodarki odpadami  na terenie miasta, to również uzbrojenie i zagospodarowanie Strefy Aktywności Gospodarczej, budowa Ogrodu Botanicznego, rozbudowa Palmiarni, modernizacja obiektów oświatowych, Rektoratu UZ, opracowanie planu i projektów na okres programowania 2007 – 2013 w zakresie poprawy infrastruktury transportowej: remonty wiaduktów, budowa obwodnicy południowej miasta , modernizacja infrastruktury turystycznej: Centrum informacji turystycznej, rewitalizacja starówki, Teatru Lubuskiego, Muzeum, kościołów, modernizacja i budowa boisk szkolnych. Cały plan został przyjęty uchwałą Rady  Miasta  nr LXXIII/659/06 z dnia 26 września 2006 r.
  • w zakresie promocji uzyskaliśmy I miejsce za najlepszy film promujący miasto na Międzynarodowych Targach w Poznaniu, II miejsce za prezentację CD,  zajęliśmy II miejsce w Polsce w Zmaganiach Miast /projekt TVN/, I miejsce w Polsce w konkursie na Polską stolicę rozrywki /projekt TVN/, nastąpiło autentyczne odrodzenie tradycji winiarskich, promocja dziedzictwa to: realizacja Bibliografii Zielonogórskiego winiarstwa, powstanie Muzeum Wina, zmiana wizualizacji wszystkich materiałów i narzędzi promocyjnych.
  • w zakresie współpracy zagranicznej nastąpiło rozwinięcie wspólnych projektów i działań z miastami partnerskimi  dotyczącymi oświaty, gospodarki komunalnej, organizacji pozarządowych, ochrony środowiska – przeprowadziłam cykl wspólnych konferencji, zakończonych publikacjami.
  • przeciwdziałanie bezrobociu- przygotowałam i zrealizowałam projekt: Po pierwsze praca, na jego podstawie urząd prowadził prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne zatrudniając ogółem 300 osób.
  • współdziałanie z Uniwersytetem Zielonogórskim-wspieranie inwestycji UZ: przebudowa i adaptacja budynku na Rektorat UZ, przebudowa i modernizacja hali laboratoryjnej i budowa Instytutu Budownictwa, Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości. Przygotowałam również projekt powołania Rady Organizacji Pozarządowych, przygotowałam proces powołania Lubuskiego Trójmiasta.

Pobierz application/pdf 768,57 kB Raport 2003-2006

1998-2002

Na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Małomice  uporządkowałam gospodarkę wodnościekową – to budowa nowej stacji uzdatniania wody, nowych studni głębinowych, zwodociągowanie gminy, przygotowanie koncepcji i rozpoczęcie kanalizacji miasta. Postawiłam na wychowanie przez sport i wybudowałam Ośrodek Sportów Wodnych, Ośrodek Piłki Nożnej, to również, modernizacja hali sportowej, obiektów oświatowych. Wszystkie inwestycje realizowałam dzięki pozyskaniu funduszy unijnych oraz z budżetu państwa np. totalizatora sportowego. Otworzyłam miasto i gminę na świat, wykorzystując środki trans graniczne nawiązałam aktywną współpracę z gminą Zeuthen /NRF/, opracowałam i zrealizowałam projekty o znaczeniu społecznym: „Mój dom nad Bobrem”, „Partnerstwo dla rodziny”-nagrodzone w konkursach ogólnopolskich.

Pobierz application/pdf 960,69 kB Raport 1998-2002

1998 - Partnerstwo dla rodziny

Realizacja projektu nagrodzonego grantem w Konkursie na Innowacje Lokalne w gmianach - edycja III/97. Główny cel projektu:

Intagracja lokalnych instytucji wspierających wychowawczą funkcję rodziny, przez pobudzenie gminnych organizacji do działalności na rzecz pomocy rodzinie w jej problemach wychowawczych oraz dążenie do redukcji zagrożeń patologicznych

Pobierz application/pdf 1,27 MB Partnerstwo dla rodziny

Wideo Relacje

Rozwój dla przyszłości

Czwartek 13 Listopada 2014
więcej

Foto Relacje

Szpica NATO w Babimoście

Wtorek 09 Czerwca 2015
image1 więcej