Elżbieta Polak

Elżbieta Polak

Blog

Piękny Bukiet kwiatów dla Elżbiety Polak

Środa 19 Stycznia 2011Czas na kobiety!

Piątek 19 Listopada 2010

 

Z Minister Jolantą Fedak

Piątek 19 Listopada 2010

 

W jaki sposób - jako prezydent - ułoży sobie Pani współpracę z radą miasta, jeśli Pani ugrupowaniu nie uda się zdobyć większości? Czy taka współpraca będzie możliwa? Na jakich zasadach?

Wtorek 16 Listopada 2010

Współpraca z całą Radą Miasta jest jednym z podstawowych obowiązków Prezydenta, bez względu na to, który z klubów radnych będzie miał w przyszłej Radzie większość. Współpraca winna być oparta o zasadę partnerskiego konsensusu. Tymczasem, wbrew obiegowym opiniom, w ostatniej kadencji współpracy na linii Prezydent Rada zabrakło. Janusz Kubicki już w dzień po wyborach postawił sobie jeden cel – reelekcję, a jako narzędzie do jego realizacji uznał budowę Centrum Rekreacyjno – Sportowego. Kiedy tylko, w połowie 2008 r., uzyskał od Rady środki finansowe na realizację tej inwestycji deklarowana przez niego koncyliacyjność pękła jak bańka mydlana. Ja chcę to zmienić. Partnerska współpraca z radnymi oznacza przede wszystkim podmiotowe traktowanie każdego z radnych, bez względu na przynależność partyjną czy klubową. Każdy radny ma prawo zgłaszać swoje propozycje do budżetu. Nie może być tak, że radni popierający Prezydenta mają łatwiej w umieszczaniu swoich propozycji w budżecie. O tym winny decydować potrzeby miasta i mieszkańców, a nie kolor legitymacji partyjnej. Podmiotowe traktowanie oznacza również słuchanie radnych i udzielanie im rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadane podczas sesji pytania jeszcze w czasie tej samej sesji . W ostatniej kadencji zgłaszane przez mieszkańców sprawy, przedstawiane przez radnych spotykały się z odpowiedziami zdawkowymi, wymijającymi, ogólnikowymi, czy wręcz odpowiedzi takich w ogóle nie udzielano. Podmiotowość Rady to także niestosowanie formy nacisku na radnych, gdzie udzielenie pomocy finansowej dla organizacji społecznej czy sportowej jest uzależniane od uzyskania korzystnego dla siebie głosowania.

Wierzę w to, że taka współpraca na partnerskich zasadach jest możliwa. Platforma Obywatelska w poprzedniej kadencji udowodniła, że w sprawach ważnych dla miasta, takich jak budowa basenu i hali widowiskowej, ważnych dla Zielonej Góry inwestycji drogowych / Sulechowska, Jędrzychowska/, rewitalizacja starówki,  jest w stanie wznieść się ponad politykę i wbrew własnym politycznym interesom być za rozwojem Zielonej Góry, mimo że zasługi zostaną przypisane tylko jednej osobie. Myślę, że jeżeli swoim postępowaniem przekonam radnych do tego, że nie będę jak poprzednicy przypisywać wyłącznie sobie sukcesów zielonogórskiego samorządu, uda się ułożyć współpracę z całą Radą Miasta na partnerskich relacjach.

Czy zamierza Pani zapraszać księży do święcenia nowych inwestycji publicznych: orlików, ścieżek rowerowych i innych?

Poniedziałek 15 Listopada 2010

Uroczystości z otwarć nowych inwestycji publicznych w ramach zadań samorządu są ważnymi i oczekiwanymi wydarzeniami. Oficjalne przecięcia wstęg w przypadku wielu projektów przeradzają się w święto społeczności lokalnej. W każdym mieście lub gminie przez minionych 20 lat samorządu wykształciły się i ciągle obowiązują pewne zasady współżycia społecznego, które powinny być szanowane. Również w Zielonej Górze stało się zwyczajem poświęcanie nowych obiektów, ważnych inwestycji. I nie zamierzam tego zmieniać. Oczywiście nie możemy przesadzać i święcić np. każdy otwarty metr nowego chodnika, czy ścieżki rowerowej. Ale  w przypadku ważnych inwestycji obecność księży z kropidłem i wodą święconą jest dopuszczalne lub wręcz wskazane. Warto przypomnieć, że w uroczystościach poświęceń biorą udział nie tylko księża katoliccy. Podczas odsłonięcia obelisku upamiętniającego wydarzenia Nocy Kryształowej , który stanął w miejscu dawnej zielonogórskiej synagogi, uroczystość odprawiał rabin.

Podobną tradycją, która na stałe wpisała się już w kalendarz zielonogórskich wydarzeń, jest np. msza święta odprawiana w intencji żużlowców na początku sezonu, czy przed ważnymi spotkaniami.

Wideo Relacje

Rozwój dla przyszłości

Czwartek 13 Listopada 2014
więcej

Foto Relacje

Szpica NATO w Babimoście

Wtorek 09 Czerwca 2015
image1 więcej