Elżbieta Polak

Elżbieta Polak
Elżbieta Polak | Aktualności | Z ZIT-ami o programie naprawczym

Aktualności

Z ZIT-ami o programie naprawczym

Wtorek 13 Grudnia 2016
image1

W związku z zaleceniem Ministerstwa Rozwoju dot. przygotowania planów naprawczych dla ZIT-ów, co związane jest z ich niską kontraktacją, 13 grudnia br. zarząd województwa spotkał się z przedstawicielami MOF Gorzów Wlkp. oraz MOF Zielona Góra. Podczas spotkania zaprezentowany został przygotowany przez Instytucję Zarządzającą (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 plan naprawczy.

ZIT Gorzów

ZIT MOF GW nie osiągnął minimalnego 19% poziomu kontraktacji, tym samym istnieje zagrożenie dla zbyt niskiej wartości podpisanych umów. (Zakontraktowano 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania UE wynoszącą 12 688 478,38 zł, co stanowi 5,81% dostępnej alokacji dla ZIT Gorzowa Wlkp.).

Rekomendacje:

- Do końca 2016 roku powinna zostać podpisana umowa w ramach Poddziałania 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. na kwotę dofinansowania ok. 0,4 mln zł oraz w ramach naboru pozakonkursowego na inwestycje drogowe na ok. 26,2 mln zł. Kontraktacja wyniesie wtedy ok. 18 %.

- IZ oczekuje na dostarczenie przez Miasto Gorzów Wlkp. Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+ zatwierdzonego przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. jeszcze w I połowie grudnia br. Zważywszy na coraz mniej czasu, który zostaje do końca roku, szanse na przeprowadzenie oceny, formalnej, merytorycznej oraz strategicznej przez IP ZIT, wyłonienie projektu oraz podpisanie umowy są małe.  Jeżeli jednak program otrzyma pozytywną opinię i zostanie zaakceptowany, ZIT Gorzów przekroczy wymagany próg 19% kontraktacji.

- IZ oczekuje lepszej współpracy z gminami wchodzącymi w skład MOF, ponieważ wiele składanych przez nich projektów nie przechodzi pomyslnie przez ocenę formalną i merytoryczną. Pomoc i współpraca między gminami mogłaby zwiększyć ich szansę na poprawne przygotowanie projektów, a tym samym zwiększyć poziom kontraktacji całego ZIT Gorzów.

ZIT Zielona Góra

Poziom kontraktacji w ramach alokacji dedykowanej  ZIT MOF ZG  wynosi obecnie ponad 26%. Pomimo, iż ZIT MOF ZG osiągnął już minimalny poziom kontraktacji, tym samym nie ma zagrożenia dla zbyt niskiej wartości podpisanych umów, IZ RPO-L2020 przygotowała plan naprawczy w celu zwiększenia poziomu płatności, który obecnie wynosi zaledwie 0,23%.

starsze wiadomości

Wideo Relacje

Rozwój dla przyszłości

Czwartek 13 Listopada 2014
więcej

Foto Relacje

Szpica NATO w Babimoście

Wtorek 09 Czerwca 2015
image1 więcej