Elżbieta Polak

Elżbieta Polak
Elżbieta Polak | Aktualności | O modernizacji Lubuskiego Teatru...

Aktualności

O modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

Poniedziałek 21 Listopada 2016
image1

Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze to główny temat rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z dyrektorem jednostki Robertem Czechowskim i wiceprezydentem Zielonej Góry Krzysztofem Kaliszukiem. Projekt o wartości 11,2 mln zł znalazł się wśród 15 rekomendowanych przez Zarząd województwa do Kontraktu Terytorialnego i jednym z sześciu, które otrzymały pozytywną opinie Ministerstwa Kultury. Ma więc dużą szansę na dofinansowanie i realizację.

Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

Prace będą polegały na dostosowaniu istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych. Obejmą modernizację istniejącej infrastruktury techniczno –magazynowej. Powstanie budynek połączony łącznikiem z głównym obiektem Teatru. Dzięki inwestycji Teatr wzbogaci się o scenę lalkową wraz z Muzeum lalki. Powstanie Scena letnia, magazyny, garderoby i całe zaplecze socjalne. Zmodernizowany obiekt wyposażony zostanie  w sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy.

Samorząd województwa mocno wspiera obydwa lubuskie teatry.

„Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.”

  • W 2012 roku Teatr w Gorzowie Wlkp. rozpoczął zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.”. Województwo Lubuskie przekazało Teatrowi 728.659 zł z przeznaczeniem na I etap zadania inwestycyjnego. Dzięki dotacji wyremontowano m.in. garderoby dla aktorów, pracownię elektryczną, akustyczną, fryzjerską, rekwizytornię, toalety, ciągi komunikacyjne. W ramach prac remontowych wymieniono również instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz oświetleniową.
  • W 2013 r. rozpoczęto realizację II etapu rewitalizacji Teatru. W ramach tego etapu zadania instytucja wyremontowała 12 pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku (pracownia krawiecka, 9 pomieszczeń biurowych, galeria teatralna, hol), naprawiono dach w obrębie prowadzonych robót, zakupiono wyposażenie do odnowionych pomieszczeń. Całkowity koszt prac wyniósł 1.034.643,87 zł w tym kwota 968.014 zł pochodziła z budżetu Województwa Lubuskiego, pozostałe 66.629,87 zł to środki własne Teatru.
  • W roku 2014 rozpoczęto realizację III etapu rewitalizacji Teatru. Całkowita wartość wykonanych w 2014 r. prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych wyniosła 900.072,01 zł w tym dofinansowanie ze środków budżetowych Województwa Lubuskiego wyniosło 700.000 zł, natomiast środki własne Teatru 200.072 zł. W ramach realizacji tego etapu przeprowadzono remont magazynu dekoracji, tyrystorowni, magazynu akustyków, warsztatu stolarskiego, pracowni krawieckiej, dekoratorni, biura, przedsionka, pomieszczenia socjalnego, sanitariatów, korytarzy. Dobudowano magazyn dekoracji o powierzchni 105 m².
  • W roku 2015 w ramach rewitalizacji budynku zostały wykonane następujące działania: wymiana pokrycia dachowego na podłożu drewnianym i betonowym, montaż detalu architektonicznego - cokołu sztukaterii zewnętrznej, zamontowanie nowych wywietrzników dachowych, przemurowanie kominów, wykonanie kanałów wentylacyjnych oraz elewacji wysokiej części komina scenicznego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1.003.539,44 złotych w tym:

- dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego 897.000,00 złotych

- wkład własny 106.539,44 złotych

  • W 2016 r. w budżecie Województwa Lubuskiego 2.000.000 zł przeznaczono na kolejny etap „Rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.”.
starsze wiadomości

Wideo Relacje

Rozwój dla przyszłości

Czwartek 13 Listopada 2014
więcej

Foto Relacje

Szpica NATO w Babimoście

Wtorek 09 Czerwca 2015
image1 więcej