Elżbieta Polak

Elżbieta Polak
Elżbieta Polak | Aktualności | Konwent Marszałków RP w Kołobrzegu

Aktualności

Konwent Marszałków RP w Kołobrzegu

Wtorek 22 Listopada 2016
image1

Włodarze regionów rozmawiają m.in. o założeniach ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wezmą też udział w debacie „Rzeczpospolitej” dot. nowelizacji ustawy „Prawo Wodne” oraz obradach Związku Województw RP. Województwo lubuskie reprezentować będzie marszałek Elżbieta Anna Polak. Gospodarzem konwentu odbywającego się w dniach 21-23 listopada w Kołobrzegu jest województwo zachodniopomorskie.

Temat zmian w ochronie zdrowia poruszany był już podczas sierpniowych obrad Konwentu Marszałków w Szczecinie. Jak podkreślała wtedy marszałek Elżbieta Anna Polak, czeka nas rewolucja w ochronie zdrowia. I to właśnie wprowadzanym zmianom poświęcona była część rozmów: - Informacje nie są dobre dla samorządów. Sama od 8 lat nadzoruję ochronę zdrowia i mogę śmiało powiedzieć, że zmieniamy rzeczywistość. Poprawiamy warunki hospitalizacji i leczenia. Potrafiliśmy wdrożyć taki system, który w oparciu o istniejący system prawny, sprzyja pacjentom. Można oczywiście zmieniać i reformować ochronę zdrowia, ale czy trzeba to robić w ten sposób, wyrzucając na śmietnik Narodowy Fundusz Zdrowia? W mojej ocenie, ocenie moich kolegów to powrót do centralizacji, powrót do PRL-u. Nie zasłużyliśmy sobie na to – mówiła wówczas marszałek E. Polak. W Kołobrzegu marszałkowie rozmawiają o założeniach ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych. Lubuskie zgłosiło swoje uwagi do założeń ustawy. ZOBACZ TUTAJ   Podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak pytała Piotra Gryzę - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia o podział środków na działalność szpitalu. - Panie Ministrze wszystkich nas martwi, jakim kluczem będą dzielone pieniądze na szpitale, skoro ma to być ryczałt. Jaka będzie metodologia kontraktacji? Na to pytanie dot. Metodologii kontraktacji w ramach ryczałtów szpitali w sieci, pan minister odpowiedział, że model się nie zmieni i będą obowiązywały te same standardy, zostanie przygotowany specjalny algorytm.

Zobacz: Stanowisko marszałków w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 26 września 2016 roku, wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Podczas obrad przyjęte zostalo także zgłoszone przez województwo lubuskie stanowisko w sprawie możliwości przekazania publicznej uczelni medycznej pakietu większościowego udziałów lub akcji spółki wykonującej działalność leczniczą, utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, celem zapewnienia „bazy własnej” uczelni dla potrzeb realizacji kształcenia. ZOBACZ treść stanowiska Wiceminister Piotr Gryza stwierdził, że nie widzi problemu, żeby taką zmianę wprowadzić do ustawy.

Włodarze województw rozmawiali także na temat kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez samorządy woj. zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczego oraz prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz współpracy ze statystyką publiczną.

Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała informację dot. dotacji  w 2017 roku w województwie lubuskim. Zobacz tutaj E.Polak pytała  podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Bartosza Marczuka, czy samorządy mogą liczyć na realne planowanie w  tak wrażliwym obszarze polityki społecznej. - Aktualny plan na 2017 został skorygowany do 80 proc. planu potrzeb i takie dane już mają wojewodowie. Do 29 listopada mają być te przesunięcia przeprowadzone. Samorząd nie ma prawa finansować zadań zleconych, rządowych – wyjaśnił minister.

Jednym z głównych punktów obrad była także organizowana przez dziennik „Rzeczpospolita” dot. Prawa Wodnego.

Udział w niej wzięli:

- Stanisław Gawłowski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP

- Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP, Prezes Związku Sadowników RP

- Dorota Jakuta – Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie

- Joanna Ślusarczyk – Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych

- marszałkowie województw

Podczas drugiego dnia konwentu obradować będzie także Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP.

starsze wiadomości

Wideo Relacje

Rozwój dla przyszłości

Czwartek 13 Listopada 2014
więcej

Foto Relacje

Szpica NATO w Babimoście

Wtorek 09 Czerwca 2015
image1 więcej