Elżbieta Polak

Elżbieta Polak
Elżbieta Polak | Aktualności | Jednym głosem o polityce spójnoś...

Aktualności

Jednym głosem o polityce spójności po 2020 roku

Środa 23 Listopada 2016
image1

Polityka spójności po roku 2020 - to główny temat obrad XXXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, które odbywa się w dniach 22-23 listopada w Kołobrzegu i jest częścią odbywającego się tam także Konwentu Marszałków. Członkowie zgromadzenia przyjęli stanowisko.  - W tej sprawie ważny jest jeden wspólny, silny głos a nie 16 głosów – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, argumentując konieczność jednomyślnego przyjęcia stanowiska.

W przyjętym stanowisku członkowie Związku Województw prezentują opinię na temat obecnej formy polityki spójności, a także przedstawią rolę i cele jakim ma ona służyć po roku 2020. - Niestety nie możemy w tym stanowisku wymieniać naszych regionalnych  deficytów i potrzeb, to ma być nasze wspólne ukierunkowanie na fundamentalne priorytety polityki spójności. Tylko wtedy głos polskich regionów będzie zauważony. Nie możemy odkładać jego podjęcia. Kompromis potrzebny jest dzisiaj. Lubuskie też ma swoje doświadczenia i mocne argumenty na rzecz Polski Zachodniej, ale rozumiemy, że w tej sprawie ważny jest jeden wspólny, silny głos a nie 16 głosów! – mówiła uzasadniając konieczność przyjęcia stanowiska marszałek Elżbieta Anna Polak.

W obradach województwo lubuskie reprezentują także: przewodniczący sejmiku województwa Czesław Fiedorowicz oraz radni: Barbara Kucharska i Tadeusz Pająk.

***
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych korporacji samorządowych na polskiej scenie samorządowej. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych. Historia powstania związku sięga początków funkcjonowania w Polsce samorządów na szczeblu województw.

Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele związku uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP.

Związek Województw RP jest także ważnym partnerem w debatach na szczeblu europejskim o czym świadczą m.in. współorganizowana przez związek Konferencja Wysokiego Szczebla pn. „Polityka spójności dziś i jutro” w Brukseli czy też konferencja pt. „Przyszłość Polityki Spójności - szanse, zagrożenia, możliwe scenariusze”, w której uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów UE, Parlamentu Europejskiego oraz Rządu i Samorządu Terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Debaty przypadały zazwyczaj na momenty szczególne, jak walka z kryzysem gospodarczym i finansowym UE, czy prace nad kształtem budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Związek Województw RP prowadzi także działania na płaszczyźnie międzynarodowej. Od 2009 roku uczestniczy w Forum Regionów Polski i Rosji, zainicjowanemu przy współpracy z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej.

starsze wiadomości

Wideo Relacje

Rozwój dla przyszłości

Czwartek 13 Listopada 2014
więcej

Foto Relacje

Szpica NATO w Babimoście

Wtorek 09 Czerwca 2015
image1 więcej